آخرین آگهی های ثبت شده

فروش ویلا شیک و دوبلکس در رامسر (کتالم)
1/700/000/000 تومان
 • مساحت:343 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا شیک در رامسر (کتالم)
650/000/000 تومان
 • مساحت:245 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین در رامسر (بخش دالخانی)
200/000/000 تومان
 • مساحت:200 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا شیک در رامسر (بخش دالخانی)
800/000/000 تومان
 • مساحت:262 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین بامجوز احداث کارخانه جوجه کشی در گیلان
0 تومان
 • مساحت:8000 متر مربع
 • کاربری: تجاری
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش مرغداری در گیلان
0 تومان
 • مساحت:50000 متر مربع
 • کاربری: تجاری
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا دو طبقه در رامسر
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (ابریشم محله)
0 تومان
 • مساحت:550 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین مسکونی در رامسر (بخش دالیخانی)
250/000/000 تومان
 • مساحت:300 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: سند دار
خرید
فروش بنای نیمه ساخته در ییلاقات رامسر (جنت رودبار)
200/000/000 تومان
 • مساحت:250 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (ساداتشهر)
4/000/000/000 تومان
 • مساحت:500 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
پیش فروش ویلا شهرکی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:400 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا در تنکابن (شیرود)
800/000/000 تومان
 • مساحت:500 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش یک واحد آپارتمان شهرکی در رامسر
450/000/000 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا دوبلکس در رامسر (جنگل دالخانی)
1/100/000/000 تومان
 • مساحت:1000 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا دو طبقه در رامسر (آخوندمحله)
1/350/000/000 تومان
 • مساحت:250 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: سند دار
خرید
فروش ویژه یک واحد از برج چشم انداز رامسر
1/600/000/000 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین با چشم انداز بی نظیر در رامسر (مارکو)
0 تومان
 • مساحت:1518 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا آپارتمانی در رامسر
2/500/000/000 تومان
 • مساحت:450 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویژه شهرک ویلایی در رامسر (کتالم)
30/000/000/000 تومان
 • مساحت:3800 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید