آخرین آگهی های ثبت شده

فروش ویلای نوساز در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:260 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلای لوکس در رامسر
0 تومان
 • مساحت:750 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین هکتاری در تنکابن
0 تومان
 • مساحت:40450 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: سند دار
آگهی ویژه خرید
فروش ویلای لوکس در تنکابن (عباس آباد)
0 تومان
 • مساحت:800 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا در رامسر (چهارصددستگاه)
0 تومان
 • مساحت:2724 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین هکتاری در گیلان (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:20000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:250 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: سند دار
خرید
فروش ویلا نوساز در تنکابن (نشتارود)
0 تومان
 • مساحت:500 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش یک واحد آپارتمان در رامسر (سادات شهر)
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: سند دار
خرید
فروش زمین با کاربری مسکونی در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:600 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین با کاربری مسکونی در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:850 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین هکتاری در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:28000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین با چشم انداز در رامسر
0 تومان
 • مساحت:8450 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا جنگلی در گیلان (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:510 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر
0 تومان
 • مساحت:600 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: سند دار
خرید
فروش ویلا شیک در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:380 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویژه زمین ساحلی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:7673 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین ساحلی در گیلان (چابکسر)
0 تومان
 • مساحت:4700 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: مشاء
خرید
فروش ویلای شیک در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:300 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا جنگلی در رشت (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:570 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید