آخرین آگهی های ثبت شده

فروش زمین با کاربری مسکونی در گیلان (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:640 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا استخردار در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:210 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش مجتمع تجاری در رامسر
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: تجاری
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا در تنکابن (ولی آباد)
0 تومان
 • مساحت:850 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا استخردار در تنکابن (نشتارود)
0 تومان
 • مساحت:900 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلای نوساز در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:300 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا باغ در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:1300 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش باغ مرکبات و زمین زراعی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:5886 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: سند دار
خرید
فروش یک واحد آپارتمانی لوکس در رامسر
0 تومان
 • مساحت:300 متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش یک واحد آپارتمانی در رامسر
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا شهرکی در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:510 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین هکتاری در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:10000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: قولنامه ای
خرید
فروش ویلا استخردار و لوکس در رامسر
0 تومان
 • مساحت:2700 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش مغازه تجاری در مجتمع آرامش
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: تجاری
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در تنکابن (لشتو)
0 تومان
 • مساحت:1000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: قولنامه ای
خرید
فروش زمین در گیلان (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:300 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: قولنامه ای
خرید
فروش یک واحد آپارتمانی در رامسر
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین ساحلی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:7673 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش یک واحد آپارتمانی در تنکابن
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:245 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید