آخرین آگهی های ثبت شده

فروش ویلا شهرکی در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:500 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین با خانه روستایی در گیلان
0 تومان
 • مساحت:6000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا نوساز در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:245 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا ساحلی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:9738 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش باغ هکتاری در گیلان
0 تومان
 • مساحت:25000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا ساحلی در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:2500 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش آپارتمان در رامسر
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلای لوکس در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:400 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین هکتاری در گیلان (لنگرود)
0 تومان
 • مساحت:40000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا ساحلی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:950 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا ساحلی در تنکابن
0 تومان
 • مساحت:1200 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:375 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین به همراه ویلا در رامسر
0 تومان
 • مساحت:4270 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین مسکونی در گیلان
0 تومان
 • مساحت:5000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا شیک و نوساز در رامسر (سادات شهر)
0 تومان
 • مساحت:440 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:500 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین ساحلی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:7700 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین در رامسر
0 تومان
 • مساحت:250 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:320 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا نوساز در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:270 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید