آخرین آگهی های ثبت شده

فروش ویژه زمین ساحلی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:7010 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین در گیلان (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:5400 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا دوبلکس در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:1000 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا شیک در رامسر (اربکله)
0 تومان
 • مساحت:415 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در تنکابن محدوده شیرود
0 تومان
 • مساحت:900 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در گیلان (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:10000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا استخردار در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:211 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلای شیک در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:2400 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین جنگلی در گیلان (لاهیجان)
0 تومان
 • مساحت:500 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:650 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش واحد آپارتمانی لوکس در رامسر
0 تومان
 • مساحت: متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش ویلا در رامسر (ساداتشهر)
0 تومان
 • مساحت:330 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین با کاربری مسکونی در رامسر
0 تومان
 • مساحت:117 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا در رامسر
0 تومان
 • مساحت:330 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین در رامسر (بخش دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:1200 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید
فروش زمین هکتاری در رامسر
0 تومان
 • مساحت:51000 متر مربع
 • کاربری: زمین
 • وضعیت سند: سند دار
آگهی ویژه خرید
فروش ویلا استخردار در رامسر (کتالم)
0 تومان
 • مساحت:1800 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: قولنامه ای
خرید
فروش آپارتمان در رامسر (جنگل دالخانی)
0 تومان
 • مساحت:750 متر مربع
 • کاربری: آپارتمان
 • وضعیت سند: شش دانگ
آگهی ویژه خرید
فروش زمین در تنکابن (شیرود)
0 تومان
 • مساحت:3000 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: سند دار
خرید
فروش ویلا در رامسر (لپاسر)
0 تومان
 • مساحت:302 متر مربع
 • کاربری: ویلا
 • وضعیت سند: شش دانگ
خرید